Saltar para o conteúdo
Direção
Jun'ya Satô
Roteiro:
Jun'ya Satô (roteiro), Jun Henmi (livro)
Gênero:
Histórico, Guerra, Drama, Romance
Origem:
Japão
Duração:
145 minutos

Filmes Relacionados

Em 2005, Makiko Uchida vai até a cidade de Makurazi procurar um navio que a leve ao local onde foi afundado o navio de guerra mais poderoso do mundo, o Yamato, na Segunda Guerra Mundial. Um velho, Katsumi Kamio, leva a menina e conta a saga do Yamato e sua missão suicida em Okinawa, onde o único desejo dos 3000 tripulantes era proteger seus entes queridos e seu país.

Elenco

Kyoka Suzuki
Makiko Uchida
Tatsuya Nakadai
Katsumi Kamio (75 anos)
Ken'ichi Matsuyama
Katsumi Kamio (15 anos)
Shido Nakamura
Mamoru Uchida
Takashi Sorimachi
Shohachi Moriwaki
Yû Aoi
Taeko
Jun\'ichi Haruta
Hisao Koike
Hiroyuki Hirayama
Tamaki
Hirotarô Honda
Tetsuzo Furumura
Hisashi Igawa
O presidente
Ryo Hashizume
Yoshiharu Kojima
Ryûzô Hayashi
Ryunosuke Kusaka
Takashi Morimiya
Omori
Sôsuke Ikematsu
Atsushi
Kenji Kaneko
Machimura
Hiroshi Katsuno
Nobue Morishita
Kazushige Nagashima
Usubuchi
Umitarou Nozaki
Jiro Nomura
Eiji Okuda
Kosaku Ariga
Shinobu Terajima
Ayako

Notas e Lupas

Sem nota dos editores

Lupas mais recentes dos leitores

Faça login para dar uma nota e uma lupa.

Comentários (0)

Faça login para comentar.