Saltar para o conteúdo

Perfis

Keiju Kobayashi

Filmografia

Título Prêmios Ano Notas
Fim de Verão
Hisao,marido de Fumiko
1961
7,9
Refeição, A
Shinzo Murata,irmão de Michiyo
1951
1956
Sussurros do Coração
Shiro Nishi (voz)
1995
8,3
Vingadores, Os
Awajinokami Wakisake (Lorde Awaji)
1962
Samurai
Einosuke Kurihara
1965
1963
Queda de Okinawa, A
General Ushijima
1971
KEN: A Espada
Eri Itami
1964
1966
1962
Summer Clouds
Hatsuji
1958
Wife's Heart
Shinji
1956
Sanjuro
O Espião
1962
7,8
Fûfu
Shigekichi Hayakawa
1953