Saltar para o conteúdo

Perfis

Shintarô Katsu

Filmografia

Título Prêmios Ano Notas
1968
1970
Tenchu !
Izo Okada
1969
Hanzo the Razor: Sword of Justice
Hanzo Itami (The Razor)
1972
Hanzo the Razor: The Snare
Hanzo Itami (The Razor)
1973
Hanzo the Razor: Who's Got the Gold?
Hanzô Itami (The Razor)
1974
1971
47 Ronins, Os
Genzo Akagaki
1958
Samurai Desesperado
Yagoemon Akaushi
1990
Tokyo: The Last Megalopolis
Eichi Shibusawa
1988
1963
1963
Homem de Yakuza, Um
Kisaburo Omiya
1965
1962
Conto de Zatoichi, O
Zatôichi / Cego Ichi / Massagista Ichi
1962
Zatoichi, O Samurai
Ichi, a zatô in the Tôdô-za
1963
1964
1964
1964
1965
1965
1965
1964