Saltar para o conteúdo

Perfis

Foto de Takeshi Kitano

Takeshi Kitano

Idade
75 anos
Nascimento
18/01/1947
País de nascimento
Japão
Local de nascimento
Tóquio

Filmografia

Título Prêmios Ano Notas
Zatoichi
Zatôichi
2003
7,1
1997
8,6
8,0
2000
7,9
2000
7,4
7,4
Consumido Pelo Ódio
Joon-pyong Kim
2004
Verão Feliz
Kikujiro
1999
8,1
Aquiles e a Tartaruga
Machisu Kuramochi
2008
2007
Tabu
Capitão Toshizo Hijikata
1999
5,9
Ultraje, O
Otomo
2010
7,5
Johnny Mnemonic
Takahashi
1995
5,5
Adrenalina Máxima
Aniki Murakawa
1993
8,0
Izo
2004
Violent Cop
Azuma
1989
8,0
Boiling Point
Uehara
1990
Getting Any?
Cientista
1994
Takeshis'
Beat Takeshi / Mr. Kitano
2005
2012
7,6
2003
Ryuzo e Seus Sete Capangas
Detetive Murakami
2015
1998
2017
5,8
6,1
Outrage Coda
Otomo
2017
Furyo - Em Nome da Honra
Sargento Gengo Hara
1983
6,8
2007
6,8
Título Prêmios Ano Notas
Zatoichi
roteiro
2003
7,1
Dolls
Roteirista
2002
7,8
1997
8,6
8,0
2000
7,9
De Volta às Aulas
Roteirista
1996
Verão Feliz
Roteirista
1999
8,1
2008
Glória ao Cineasta
Roteirista
2007
Ultraje, O
Roteirista
2010
7,5
Adrenalina Máxima
Roteirista
1993
8,0
Violent Cop
adaptação
1989
8,0
1991
Boiling Point
Roteirista
1990
Getting Any?
Roteirista
1994
Takeshis'
Roteirista
2005
Outrage: Beyond
Roteirista
2012
7,6
2015
Outrage Coda
Roteirista
2017