Saltar para o conteúdo

Perfis

Foto de Takeshi Kitano

Takeshi Kitano

Idade
77 anos
Nascimento
18/01/1947
País de nascimento
Japão
Local de nascimento
Tóquio

Filmografia

Título Prêmios Ano Notas
Zatoichi
Zatôichi
2003
1997
2000
2000
7,4
7,4
Consumido Pelo Ódio
Joon-pyong Kim
2004
Verão Feliz
Kikujiro
1999
Aquiles e a Tartaruga
Machisu Kuramochi
2008
2007
Tabu
Capitão Toshizo Hijikata
1999
Ultraje, O
Otomo
2010
Johnny Mnemonic
Takahashi
1995
Adrenalina Máxima
Aniki Murakawa
1993
8,1
Izo
2004
Violent Cop
Azuma
1989
Boiling Point
Uehara
1990
Getting Any?
Cientista
1994
Takeshis'
Beat Takeshi / Mr. Kitano
2005
2012
2003
Ryuzo e Seus Sete Capangas
Detetive Murakami
2015
1998
2017
Outrage Coda
Otomo
2017
Furyo - Em Nome da Honra
Sargento Gengo Hara
1983
2007
Kubi
Hideyoshi Hashiba
2023
Título Prêmios Ano Notas
Zatoichi
roteiro
2003
Dolls
Roteirista
2002
1997
2000
De Volta às Aulas
Roteirista
1996
Verão Feliz
Roteirista
1999
2008
Glória ao Cineasta
Roteirista
2007
Ultraje, O
Roteirista
2010
Adrenalina Máxima
Roteirista
1993
8,1
Violent Cop
adaptação
1989
1991
Boiling Point
Roteirista
1990
Getting Any?
Roteirista
1994
Takeshis'
Roteirista
2005
Outrage: Beyond
Roteirista
2012
2015
Outrage Coda
Roteirista
2017
Kubi
Roteirista
2023