Saltar para o conteúdo
Direção
Masaki Kobayashi
Roteiro:
Shun Inagaki (roteiro), Yasushi Inoue (romance), Takeshi Yoshida (roteiro)
Gênero:
Drama
Origem:
Japão
Duração:
200 minutos

Itsuki é um japonês de meia-idade, empresário de sucesso, que durante uma viagem à Europa acaba descobrindo que tem um grave caso de câncer. Fadado a morrer, começa a refletir quanto aos rumos de sua vida.

Elenco

Shin Saburi
Tajihei Itsuki
Mayumi Ogawa
Akiko Itsuki
Keiko Kishi
Mme. Marcelin / Morte
Komaki Kurihara
Kiyoko Itsuki
Haruko Sugimura
Madrasta de Itsuki
Hisashi Igawa
Funazu
Shigeru Kôyama
Kihara
Seiji Miyaguchi
Sunami
Ichirô Nakatani
Taisuke Itsuki
Jûkichi Uno
Tappei Yabuki
Tetsuo Hasegawa
Marido da Akiko
Sue Mitobe
Yoshio Inaba
Orie Satô
Esposa do Akihiko
Kei Yamamoto
Akihiko Kishi
Yûsuke Takita

Notas e Lupas

Sem nota dos editores

Sem lupas de leitores

Faça login para dar uma nota e uma lupa.

Comentários (0)

Faça login para comentar.