Saltar para o conteúdo
7,8
Média
32 votos
?
Sua nota
Direção
Roteiro:
Fyodor Dostoyevsky, Eijirô Hisaita, Akira Kurosawa
Gênero:
Origem:
Estreia:
31/12/1969
Duração:
166 minutos

Filmes Relacionados

Baseado em um romance de Dostoiévski, Kameda viaja para Hokkaido, onde envolve-se com duas mulheres, Taeko e Ayako. Taeko passa a amar Kameda, mas esta é amada por Akama. Quando Akama percebe que nunca terá Taeko, seus pensamentos viram-se para o assassinato, e uma grande tragédia se monta.

Elenco

Takashi Shimura
Ono
Yoshiko Kuga
Ayako
Eijirô Yanagi
Tohata
Chiyoko Fumiya
Noriko
Chieko Higashiyama
Satoko
Setsuko Hara
Taeko Nasu
Masayuki Mori
Kinji Kameda
Minoru Chiaki
Mutsuo Kayama
Toshirô Mifune
Denkichi Akama
Eiko Miyoshi
Madame Kayama
Bokuzen Hidari
Karube
Kokuten Kodo
Jumpei
Noriko Sengoku
Takako
Yôichi Ôsugi

Notas e Lupas

Notas dos editores

Faça login para dar uma nota e uma lupa.

Comentários (0)

Faça login para comentar.